„B” járműkategória

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS KISTEHERGÉPKOCSI

A „B” kategóriával a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kis tehergépkocsi is. Az ilyen gépkocsival, „B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot. Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak „B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

 • a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
 • az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Az ilyen vezetői engedély megszerzésének feltételei: 

 • betöltött 17. életév
 • közlekedés biztonsági alkalmasság
 • egészségügyi alkalmasság (legalább eü.1. csop.)
 • tanfolyamot elvégezte és sikeres hatósági vizsgát tett
 • rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (vizsgaigazolás kiadásához szükséges)

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • 16,5 életévét betöltötte
 • kitöltött és aláírt jelentkezési lapot valamennyi mellékletével leadta

Mellékletek:

 • orvosi alkalmassági
 • befizetést igazoló bizonylat

 

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 9 óra
Járművezetés elmélete Városi vezetés + vizsga 15 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ism. Országúti vezetés 4 óra
Éjszakai vezetés 2 óra
Összesen: 28 óra Összesen: 30 óra

A vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 17 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Kezdő vezetői engedély 

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

„B” kategóriára is érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.