„A1” járműkategória

MOTORKERÉKPÁR MAXIMUM 125 CM3 ÉS 11KW TELJESÍTMÉNYIG

Ilyen kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel kell rendelkeznie annak, aki olyan gépjárművet kíván vezetni amely:
125 cm hengerűrtartalmat és 11kW-os teljesítményt meg nem haladó, hajtómotorral ellátott motorkerékpár, valamint a teljesítmény és a saját tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot meg nem haladó motorkerékpár. Aki első vezetői engedélyének megszerzéséhez végzi a tanfolyamot, az kezdő vezetői engedélyt kap. Kezdő vezetői engedéllyel utas nem szállítható.

Az ilyen vezetői engedély megszerzésének feltételei:

  • egészségügyi alkalmasság, (legalább eü. 1.)
  • a 16. életévét betöltötte,
  • a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett,
  • rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával.
  • közlekedésbiztonsági alkalmasság
  • alapfokú iskolai végzettség igazolása (vizsgaigazolás kiadásának feltétele)

A tanfolyamainkra történő felvétel feltételei:

  • 15,5 életévét betöltötte,
  • a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot valamennyi mellékletével leadta,

Mellékletei:

  • orvosi alkalmassági igazolás (vagy a meglévő vezetői engedély fénymásolata)
  • befizeti a tandíj első részletét és leadja a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást

 

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 6 óra
Járművezetés elmélete Városi vezetés + vizsga 9 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ism. 22 óra Országúti vezetés 2 óra
Összesen: 24 óra Összesen: 17 óra