„A2” járműkategória

MOTORKERÉKPÁR MAXIMUM 35 KW TELJESÍTMÉNY ÉS 0,2 KW/SAJÁT TÖMEGIG

Ilyen kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel kell rendelkeznie annak, aki olyan járművet kíván vezetni amely:
35 kW teljesítményt és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár. Aki első vezetői engedélyének megszerzéséhez végzi a tanfolyamot, az kezdő vezetői engedélyt kap. Kezdő vezetői engedéllyel utas nem szállítható.

Az ilyen vezetői engedély megszerzésének feltételei:

 • egészségügyi alkalmasság,
 • a 18. életévét betöltötte,
 • a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett,
 • rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával.
 • közlekedés biztonsági alkalmasság
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (vizsgaigazolás kiadásának feltétele)

A tanfolyamainkra történő felvétel feltételei:

 • 17,5 életévét betöltötte,
 • közlekedésbiztonsági alkalmasság,
 • a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot valamennyi mellékletével leadta,

Mellékletei:

 • orvosi alk. ig. legalább eü. 1. (vagy a meglévő vezetői engedély fénymásolata)
 • befizeti a tandíj első részletét, és leadja a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást

 

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 6 óra
Járművezetés elmélete Városi vezetés + vizsga 9 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ism. Országúti vezetés 2 óra
Összesen: 24 óra Összesen: 17 óra