„AM” kategória

SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁR

Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? („AM”)

Az „AM” kategóriába tartozó jármű vezethető „AM” (moped) és „TR” (trolibusz) nemzeti kategóriára, továbbá bármely nemzetközi kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel. Nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az „AM” kategóriájú járműre vonatkozó vezetési jogosultság az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig áll fenn.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? („AM”)

Az „AM” nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedély legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig, a 14. életév betöltése után jogosít kerti traktor vezetésére és állati erővel vont jármű hajtására is.
Az „AM” nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedély a 16. életév betöltése után külföldön is jogosít az ebbe a kategóriába tartozó jármű vezetésére.

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • a 14. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
 • a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud.

 

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 4 óra
Járművezetés elmélete Városi vezetés + vizsga 7 óra
Összesen: 16 óra Összesen: 11 óra
Vizsgatárgyak („AM”)

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: jármű kezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei („AM”)

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Jármű kezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel rendelkezik.

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • sikeres jármű kezelési vizsgát tett;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 14 éves, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkezik;
 • a gyakorlati vizsgákon kötelező felszerelés a protektoros ruha, protektoros kesztyű, magas-szárú cipő vagy csizma, bukósisak.
Kezdő vezetői engedély („AM”)

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.